Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

příměs aktivní
vžité označení plynné atmosférické příměsi, která je do atmosféry emitována přírodními nebo antropogenními procesy a má přitom vůči okolnímu vzduchu převýšení z hlediska svého energetického (tepelného) obsahu, takže na ni působí kladný vztlak. Viz též příměs pasivnípříměs znečišťující, výška komína efektivní.
angl: active pollutant; slov: aktívna prímes; něm: aktive Beimengung f; rus: активная примесь  1993-a3
podpořila:
spolupracují: