Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

příměs monodisperzní
atmosférická příměs pevného nebo kapalného skupenství tvořící atmosférický aerosol, jejíž všechny částice mají stejnou (v reálné praxi alespoň přibližně stejnou) velikost, tvar a hustotu. Při přenosu, difuzi, sedimentaci apod. v atmosféře proto tyto částice vykazují obdobné chování. Viz též příměs polydisperzní.
angl: monodispersal pollutant; slov: monodisperzná prímes; něm: monodisperse Beimengung f; rus: монодисперсионная примесь  1993-a3
podpořila:
spolupracují: