Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

příměs pasivní
vžité označení plynné atmosférické příměsi, která je do atmosféry emitována přírodními nebo antropogenními procesy a nemá přitom vůči okolnímu vzduchu převýšení svého energetického (tepelného) obsahu, takže na ni nepůsobí vztlak. Viz též příměs aktivní, příměs znečišťující.
angl: passive pollutant; slov: pasívna prímes; něm: passive Beimengung f; rus: пассивная примесь  1993-a3
podpořila:
spolupracují: