Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

přístroj meteorologický
přístroj k měření kvantit. údaje (zpravidla přímo ve fyz. jednotkách) o jednom, popř. několika meteorologických prvcích nebo jevech nebo pro zjištění výskytu či zaměření polohy meteorologického jevu.
angl: meteorological instrument; slov: meteorologický prístroj; něm: meteorologisches Gerät n; rus: метеорологический прибор  1993-a3
podpořila:
spolupracují: