Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

přístroj registrační
v meteorologii přístroj pro graf. záznam časových změn meteorologického prvku mech., fotografickou nebo el. cestou, např. anemograf, barograf, hygrograf, termograf, ombrograf. Viz též značka časová.
angl: recording instrument; slov: registračný prístroj; něm: Registriergerät n; rus: самописец, самопишущий прибор  1993-a1
podpořila:
spolupracují: