Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

purga
regionální označení pro silnou sněhovou vánici v tundrových oblastech sev. Evropy a především sev. Sibiře v zimě. Název pochází z karelského slova „purgu“ nebo finského „purku“. Viz též blizard, buran, burga.
Název je přejat z ruského purga, které zřejmě pochází z karelského a finského purku „sněhová bouře“.
angl: poorga, purga; slov: purga; něm: Purga m; rus: пурга  1993-a1
podpořila:
spolupracují: