Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pyranometr Aragův–Davyův
přístroj k přibližnému určení globálního slunečního záření. Tvoří jej dvojice speciálně upravených skleněných teploměrů, z nichž jeden má nádobku začerněnou, druhý lesklou nebo opatřenou bílým nátěrem. Oba teploměry jsou ve vakuovaných skleněných krytech bránících výměně energie vedením. Zjištěný rozdíl jejich teplot je úměrný měřenému záření. Někdy jsou v této úpravě použity maximální teploměry, takže pyranometr udává přibližně max. denní hodnotu globálního záření. V současné době se tento přístroj již v met. praxi nepoužívá.
angl: Arago-Davy pyranometer; slov: Arago-Davyho pyranometer; něm: Arago-Davy-Pyranometer n; rus: пиранометр Араго-Дэви  1993-b3
podpořila:
spolupracují: