Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

boreál
viz holocén.
Termín zavedl nor. botanik A. G. Blytt v roce 1876. Použil k tomu přídavné jméno boreal s významem „severský“, odvozené od jména řec. boha severního větru (Βορέας [Boreas]) přes lat. borealis „severní“. Důvodem byla zřejmě kontinentalita klimatu, typická pro boreál i pro boreální klima.
angl: boreal; slov: boreál; něm: Boreal n; fr: boréal m; rus: бореаль, бореальный климат  1993-a3
podpořila:
spolupracují: