Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

radiace
syn. záření.
Termín pochází z lat. slova radiatio „záření“, jehož základem je výraz radius „paprsek“.
angl: radiation; slov: radiácia; něm: Strahlung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: