Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

radikál hydroxylový
angl: hydroxyl radical; slov: hydroxylový radikál; něm: Hydroxyl-Radikal n  2017
podpořila:
spolupracují: