Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

radioaktivita atmosféry přirozená
radioaktivita atmosféry způsobená přítomností radioakt. izotopů, které se do atmosféry dostaly ze zemského povrchu nebo z vesmíru, popř. vznikly přímo v ovzduší působením toků elementárních částic nebo γ-záření, zpravidla kosmického původu. Na přirozené radioaktivitě atmosféry se nejvíce podílí radon.
angl: natural radioactivity; slov: prirodzená rádioaktivita atmosféry; něm: natürliche Radioaktivität f; rus: естественная радиоактивность атмосферы  1993-a1
podpořila:
spolupracují: