Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

radioaktivita atmosféry umělá
radioaktivita atmosféry vyvolaná lidskou činností, např. nukleárními nebo termonukleárními výbuchy, únikem z jaderných reaktorů, manipulací s radioaktivními materiály apod.
angl: artificial radioactivity; slov: umelá rádioaktivita atmosféry; něm: künstliche Radioaktivität f; rus: искусственная радиоактивность атмосферы  1993-a2
podpořila:
spolupracují: