Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

radiolokace aktivní primární
metoda radiolokace, využívající k získání informace o radiolokačním cíli zpětného radarového odrazu části energie základního sondovacího impulzu od tohoto cíle. Někdy se v novější tech. praxi využívá i sondovacích impulzů vytvářených v jiném zdroji než ve vlastním radaru. Viz též radiolokace aktivní sekundární, radiolokace pasivní.
slov: aktívna primárna rádiolokácia  2014
podpořila:
spolupracují: