Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

radiolokace pasivní
metoda radiolokace, využívající k získání informace o radiolokačním cíli elmag. záření generované samotným cílem. Většinou se využívá více přijímacích antén na různých místech, aby bylo možné pomocí triangulačních metod určit polohu cíle. Pasivní radiolokace se používá při rádiové komunikaci letadel, v meteorologii např. k pozemní detekci blesků. Viz též radiolokace aktivní primární, radiolokace aktivní sekundární.
angl: passive radio detection; slov: pasívna rádiolokácia; něm: passive Funkortung f; rus: пассивная радиолокация  1993-a3
podpořila:
spolupracují: