Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

radiolokátor
syn. radar.
Termín se skládá z komponentu radio- (viz radiace) ve smyslu „používající rádiové vlny“ a angl. locator „vyhledávač“ (z lat. locator, odvozeného od slovesa locare „umístit“).
angl: radar; slov: rádiolokátor; něm: Radargerät n  2014
podpořila:
spolupracují: