Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

radiosondáž meteorologická komplexní
angl: rawinsonde observation; slov: komplexná meteorologická rádiosondáž; něm: komplexe meteorologische Radiosondierung f; rus: радиозондовое и радиоветровое наблюдение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: