Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

redukce tlaku vzduchu na dohodnutou hladinu
výpočet tlaku vzduchu pro dohodnutou hladinu z hodnoty tlaku vzduchu v nadmořské výšce tlakoměru s přihlédnutím k virtuální teplotě. V synoptické meteorologii se provádí nejčastěji redukce tlaku vzduchu na střední hladinu moře, pro letecké účely na nadm. výšku vztažného bodu letiště podle mezinárodní standardní atmosféry ICAO. Viz též tlak vzduchu redukovaný na hladinu moře.
angl: reduction of pressure to a standard level; slov: redukcia tlaku vzduchu na dohodnutú hladinu; něm: Reduktion des Luftdrucks auf eine Standarddruckfläche f; rus: приведение давления воздуха к стандартному уровню  1993-a3
podpořila:
spolupracují: