Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

refrakce atmosférická
lom elektromagnetických vln v atmosféře – zakřivení drah šíření elektromagnetických, v meteorologii nejčastěji světelných nebo rádiových vln procházejících atmosférou, způsobené prostorovými změnami indexu lomu, které jsou podmíněny změnami hustoty vzduchu. Refrakce rádiových vln, používaných např. v meteorologických radiolokátorech, významně závisí i na vlhkosti vzduchu, což souvisí s tím, že rádiové vlny mají podstatně nižší frekvenci než světelné záření a při jejich dopadu se uplatňuje orientační polarizace souborů molekul H2O, ovlivňující index lomu vzduchu. Viz též šíření elektromagnetického vlnění v atmosféře.
angl: atmospheric refraction; slov: atmosférická refrakcia; něm: atmosphärische Refraktion f; rus: атмосферная рефракция  1993-a1
podpořila:
spolupracují: