Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rok hydrologický
souvislé období 12 kalendářních měsíců stanovené tak, aby zahrnovalo období akumulace vody i jejího odtoku ze sledovaného území. Aby nedocházelo k výraznějšímu meziročnímu převodu srážkové vody ve sněhové pokrývce, začíná v ČR hydrologický rok 1. listopadu předchozího kalendářního roku a končí 31. října. V minulosti byl u nás počátkem hydrologického roku 1. prosinec.
angl: hydrological year; slov: hydrologický rok; něm: Abflussjahr n, hydrologisches Jahr n; rus: гидрологический год  1993-a3
podpořila:
spolupracují: