Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

roll cloud
[rolklaud] – oblak morfologicky patřící do zvláštností oblaků s označením arcus, kam byl zařazen v roce 2017. Na rozdíl od oblaku shelf cloud bývá roll cloud oddělen od spodní základny oblačnosti konvektivní bouře. Vzniká a postupuje na čele studeného vzduchu vytékajícího z bouře. Je rovněž považován za jednu z forem rotorového oblaku. V české odborné terminologii nebyl český termín zaveden a používá se termín převzatý z angličtiny.
 
angl: roll cloud; slov: roll cloud; něm: roll cloud f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: