Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rosoměr
drosometr – historický přístroj ke zjišťování výskytu, popř. množství rosy na povrchu určitého tělesa. V nejjednodušším případě se vizuálně odhadovalo množství rosy usazené na povrchu Duvdevaniho rosoměrné destičky, umístěné do výše listů porostu. Jiné rosoměry byly tvořeny síťkou zavěšenou na vahadle vah, jimiž se určoval přírůstek hmotnosti síťky s usazenou rosou. Tento princip se využíval rovněž při registraci rosy drosografy. Viz též ovlhoměr.
angl: dew gauge, drosometer; slov: rosomer; něm: Taumesser m, Drosometer n; rus: росомер  1993-a3
podpořila:
spolupracují: