Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rovnice omega
slov: rovnica omega; něm: Omega-Gleichung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: