Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rovnice primitivní
méně vhodné označení pro základní rovnice.
angl: primitive equations; slov: primitívne rovnice; něm: primitive Gleichungen f/pl; rus: полные уравнения, примитивные уравнения  1993-a1
podpořila:
spolupracují: