Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rozdíl psychrometrický
angl: wet-bulb depression; slov: psychrometrický rozdiel; něm: Psychrometerdifferenz f; rus: психрометрическая разность  1993-a3
podpořila:
spolupracují: