Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rozhraní frontální
slov: frontálne rozhranie  1993-a1
podpořila:
spolupracují: