Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rozptyl Mieův
angl: Mie scattering; slov: Mieho rozptyl; něm: Mie-Streuung f; rus: рассеяние Ми  1993-a1
podpořila:
spolupracují: