Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rozptyl molekulární
angl: molecular scattering; slov: molekulárny rozptyl  2016
podpořila:
spolupracují: