Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rozptyl Rayleighův
angl: Rayleigh scattering; slov: Rayleighov rozptyl; něm: Rayleigh-Streuung f; rus: рассеяние Релея, релеeвское рассеяние  1993-a1
podpořila:
spolupracují: