Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rozptyl záření
angl: scattering of radiation; slov: rozptyl žiarenia; něm: Streuung der Strahlung f; rus: рассеяние радиации  1993-a1
podpořila:
spolupracují: