Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bouřka konvektivní
syn. bouřka konvekční – nepřesné zkrácené označení pro konvektivní bouři. Viz též bouřka.
angl: convective thunderstorm; slov: konvekčná búrka; něm: konvektives Gewitter n; fr: orage m, orage de convection m; rus: конвективная гроза  1993-b3
podpořila:
spolupracují: