Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rozsah oblaku vertikální
rozdíl mezi výškou základny a výškou vrcholku oblaku. Některé oblaky mají malý vert. rozsah (např. Cu hum, Cs, Ac, Ci), jiné naopak velký (Cb, Ns). Vrstvou oblaků malého vert. rozsahu může prosvítat Slunce nebo Měsíc. Vertikální rozsah oblaku se dá při malých hodnotách určit některými typy přístrojů pro měření výšky základny oblaků, v ostatních případech pomocí radiolokátorů nebo letadlových měření.
angl: vertical development of a cloud; slov: vertikálny rozsah oblaku; něm: vertikale Wolkenausdehnung f; rus: вертикальный размер облака  1993-a2
podpořila:
spolupracují: