Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rozvodnice
hranice, která rozděluje odtok do sousedních povodí. Rozlišujeme orografické rozvodnice, určené tvarem reliéfu a rozdělující povrchový odtok, a rozvodnice podzemní vody, označované též jako hydrogeologické.
angl: drainige divide, water parting, watershed divide; slov: rozvodnica; něm: Wasserscheidelinie f; rus: водораздел  1993-a3
podpořila:
spolupracují: