Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rumb
označení směru větru podle dělení kompasové růžice. Termín rumb se v češtině používá ojediněle a je převzat z ruštiny. Vyskytuje se v názvech přístrojů měřících společně rychlost a směr větru, např. anemorumbometr.
Termín je přejat z rus. румб [rumb] „kompasový dílek“. Vyskytuje se v názvech přístrojů měřících společně rychlost a směr větru, např. anemorumbometr.
slov: rumb; rus: ветровой конус, румб  1993-b3
podpořila:
spolupracují: