Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

růst krup suchý
proces růstu krup, při němž všechna přechlazená voda zachycená kroupou okamžitě mrzne. Latentní teplo mrznutí nestačí na ohřátí kroupy nad 0°C a vznikající struktura ledu je členitá a obsahuje dutiny – vzduchové bubliny. Viz mez Schumanova - Ludlamova.
angl: dry growth of hailstones; slov: suchý rast krúp; něm: trockenes Hagelwachstum n  2014
podpořila:
spolupracují: