Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rychlost vertikální
vzdálenost, kterou urazí pohybující se vzduchové částice za jednotku času ve vert. směru. Definuje se vztahem vz=dzdt,
kde z je vert. souřadnice dané částice a t značí čas.
angl: vertical velocity; slov: vertikálna rýchlosť; něm: Vertikalgeschwindigkeit f; rus: вертикальная скорость  1993-a2
podpořila:
spolupracují: