Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bouřka na stanici
syn. bouřka blízká – označení pro bouřku blízkou, pokud je detekována pozorovatelem meteorologické stanice. Viz též hrom.
angl: thunderstorm at the station; slov: búrka na stanici; něm: Gewitter an der Station n; rus: местная гроза  1993-a3
podpořila:
spolupracují: