Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

řez atmosférou vertikální časový
vertikální řez atmosférou vyjadřující vývoj vertikálního profilu jednoho nebo více meteorologických prvků nad určitým místem za časový úsek, který je znázorněn na horiz. ose řezu. Tímto způsobem lze znázornit sérii aerologických měření z jedné aerologické stanice, nebo vývoj hodnot vypočtených modelem numerické předpovědi počasí ve sloupci nad jedním uzlovým bodem. Nejčastěji se zobrazuje vývoj vertikálního profilu teploty vzduchu, vertikálního profilu vlhkosti vzduchu nebo vertikálního profilu větru.
angl: vertical time section, time-height section; slov: časový vertikálny rez atmosférou; něm: zeitlicher Vertikalschnitt m; rus: вертикальный разрез во времени  1993-a3
podpořila:
spolupracují: