Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

řez atmosférou vertikální prostorový
vertikální řez atmosférou vyjadřující sérii vertikálních profilů jednoho nebo více meteorologických prvků v daném čase podél zvolené horiz. linie. Tímto způsobem lze znázornit vybranou vertikální plochu z výstupu modelu numerické předpovědi počasí, nebo aerologická měření v jednom termínu z více aerologických stanic, které leží přibližně na jedné přímce, přičemž na horiz. ose je zachováván poměr vzdáleností mezi stanicemi. Řezy orientované ve směru sever – jih se označují jako meridionální, řezy orientované ve směru východ – západ jako zonální. Kromě základních meteorologických prvků lze pomocí prostorových vertikálních řezů zobrazit např. hodnoty vertikální rychlosti, potenciální teploty apod.
 
angl: cross section; slov: priestorový vertikálny rez atmosférou; něm: räumlicher Vertikalschnitt m; rus: вертикальный разрез в пространстве  1993-a3
podpořila:
spolupracují: