Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

samočištění ovzduší
soubor všech procesů, jejichž výsledkem je snižování množství znečišťujících příměsí v atmosféře. Zahrnuje atmosférickou depozici a chemické reakce v atmosféře. K procesům samočištění ovzduší nepatří šíření příměsí v atmosféře. Viz též znečištění ovzduší, znečišťování ovzduší.
angl: self-cleaning of air; slov: samočistenie ovzdušia; něm: Selbstreinigung der Atmosphäre f; rus: самоочищение воздуха  1993-a3
podpořila:
spolupracují: