Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

scintilace
jev podobný optickému chvění, který se projevuje rychlými změnami (často pulzacemi) intenzity světla hvězd nebo pozemských světelných zdrojů. Patří mezi fotometeory. V češtině se též setkáváme s pojmem mihotání.
Termín pochází z lat. scintillatio „jiskření“, které je odvozeno od slovesa scintillare „jiskřit“ (od scintilla „jiskra“).
angl: scintillation; slov: scintilácia, trblietanie; něm: Flimmern n, Funkeln n, Szintillation f; rus: сверкание, сцинтилляция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: