Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

sedlo barické
syn. sedlo tlakové – oblast v tlakovém poli mezi dvěma oblastmi nízkého tlaku vzduchu a dvěma oblastmi vysokého tlaku vzduchu rozloženými přibližně šachovnicově. Izobarické plochy v barickém sedle mají charakteristický tvar sedla. Bod ve středu sedla se nazývá hyperbolický bod. Barické sedlo je jedním z tlakových útvarů. Viz též pole deformační.
angl: col, saddle point; slov: barické sedlo; něm: Luftdrucksattel m; rus: барическая седловина, седловина  1993-a1
podpořila:
spolupracují: