Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

seistan
místní název větru v oblasti Sistan na jihovýchodě Íránu a v přilehlé části Afgánistánu. Seistan má obvykle sz. až sev. směr a vane na okraji monzunové cyklony se středem nad sev. Pákistánem. Vyskytuje se od konce května nebo počátku června téměř bez přestávky až do konce září; proto je seistan znám též jako „vítr 120 dní“. Může dosáhnout i rychlosti větší než 30 m.s–1, vzhledem k velké prašnosti může mít některé vlastnosti prachové nebo písečné bouře.
Termín je odvozen od názvu oblasti, v níž vítr vane.
angl: seistan; slov: seistan; něm: Seistan m; rus: систан  1993-a2
podpořila:
spolupracují: