Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

série cyklon
rodina cyklon – několik frontálních cyklon, které vznikají postupně na jedné a téže polární, výjimečně i arktické hlavní frontě a postupují obvykle k východu až severovýchodu. Mezi jednotlivými cyklonami se vyskytují postupující anticyklony nebo hřebeny vyššího tlaku vzduchu. Na sev. polokouli každá z nových cyklon vzniká poněkud jižněji vzhledem k předešlé v souvislosti s postupem hlavní fronty k jihu až jihovýchodu. Série cyklon je ukončena uzavírající anticyklonou.
angl: cyclone family; slov: séria cyklón; něm: Zyklonenfamilie f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: