Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

sesedání vzduchu
slov: zosadanie vzduchu; něm: absinkende Luft f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: