Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

sféra nebeská
myšlená kulová plocha se středem uprostřed Země a s libovolně velkým poloměrem, na níž se pozorovateli promítají veškeré vesmírné objekty. Vlivem rotace Země kolem zemské osy se nebeská sféra zdánlivě pohybuje od východu k západu. Její viditelná část, někdy označovaná též jako obloha, je zdola ohraničena obzorem. Viz též rovník světový, ekliptika.
angl: celestial sphere; slov: nebeská sféra; něm: Himmelskugel f  2016
podpořila:
spolupracují: