Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

shelf cloud
[šelf kloud] – oblak morfologicky patřící do zvláštnosti oblaků s označením arcus, kam byl zařazen v roce 2017. Zpravidla se vyskytuje na čele gust fronty u postupující konvektivní bouře, výjimečně na čele studené fronty i bez přítomnosti bouře. Zviditelňuje rozhraní mezi studeným vzduchem vytékajícím z bouře a teplým vzduchem do bouře vtékajícím.  Podél tohoto rozhraní vytváří zpravidla zahnutý pás oblačnosti, často s klínovitým vzhledem na přední straně. Spodní základna shelf cloudu bývá značně turbulentní, zatímco svrchní část mívá zpravidla hladký, až laminární povrch. Při přechodu shelf cloudu často dochází k prudkému zhoršení počasí, nástupu srážek a zesílení větru i jeho nárazů. Na rozdíl od roll cloudu je shelf cloud propojený s oblačností mateřské bouře a může se vytvářet i ve více vrstvách nad sebou. V české odborné terminologii nebyl český termín zaveden a používá se termín převzatý z angličtiny.
angl: shelf cloud; slov: shelf cloud; něm: Böenwalze f, shelf cloud f  2014
podpořila:
spolupracují: