Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

síla větru
setrvačná síla projevující se dyn. účinky proudícího vzduchu na překážky. Tyto účinky tvoří základ Beaufortovy stupnice větru. První přístroj k měření síly větru zkonstruoval angl. fyzik R. Hooke v r. 1667. Viz též měření větru, tlak větru.
angl: wind force; slov: sila vetra; něm: Windstärke f; rus: сила ветра  1993-a1
podpořila:
spolupracují: