Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bouřka uvnitř vzduchové hmoty
syn. bouřka nefrontální – bouřka, která se vyskytuje v souvislosti s vývojem srážkových konvektivních oblaků druhu Cbinstabilní vzduchové hmotě bez vazby na atmosférické fronty. Vzniká zejména následkem termické konvekce v místech příznivých pro rychlé oteplování velkých objemů vzduchu.
angl: air-mass thunderstorm; slov: búrka vo vnútri vzduchovej hmoty; něm: Luftmassengewitter n; fr: orage de masse d'air m; rus: внутримассовая гроза  1993-a3
podpořila:
spolupracují: