Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

situace synoptická
angl: synoptic situation; slov: synoptická situácia; něm: synoptische Situation f; rus: синоптическая ситуация  1993-a1
podpořila:
spolupracují: