Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

síť klimatologických stanic
systém klimatologických stanic na daném území. Klimatologické stanice se dělí podle rozsahu a zaměření činnosti na klimatologické stanice základní, doplňkové a srážkoměrné. V ČR tvoří síť klimatologických stanic kromě profesionálních stanic i další stanice, z nichž některé pozorují ve třech termínech denně, jiné pouze v ranním termínu, např. srážkoměrné. Do sítě klimatologických stanic patří i dlouhodobě měřící totalizátory; rovněž se využívají data ze stanic zřizovaných pro zvláštní účely podle potřeby uživatelů, někdy i na kratší (několikaletá) období.
angl: climatological network; slov: sieť klimatologických staníc; něm: klimatologisches Netz n, klimatologisches Messnetz n; rus: сеть климатических станций  1993-a3
podpořila:
spolupracují: